Night mode
1
13698

Mất Tích: Phần 3

Tiếp tục là 65 ngày sau khi máy bay rơi. Nhóm The Other đã bắt một số thành viên của nhóm sống sót và bắt họ làm việc cho chúng. Tiếp tục là những câu chuyện của mỗi nhân vật về hai quãng thời gian trên đảo vả quá khứ, tìm hiểu bí mật, nguồn gốc của nhóm The Other, sự chia rẻ của những người sống sót , những nỗ lực tìm đường trở về...

Thời lượng: movie

Năm phát hành: 2006

Diễn Viên: Jorge Garcia, Naveen Andrews, Matthew Fox,