Night mode
1
150613

Sứ Đồ Hành Giả 2 (Thuyết Minh)

Phim Sư Đồ Hành Giả 2 - Line Walker The Prelude (2017): Giám đốc cấp cao phòng tình báo hình sự, Trác Khải , bí mật đến Băng Cốc làm nhiệm vụ. Anh hợp sức với các cảnh sát nằm vùng khám phá đường dây buôn bán ma túy sang Hồng Kông. Tuy nhiên, một vụ nổ lớn xảy ra khiến toàn bộ thuộc cấp của Khải đều hy sinh.

Thời lượng: movie

Năm phát hành: 2017

Diễn Viên: Miêu Kiều Vỹ, Tuyên Huyên, Trần Hào,